כתובת

מלון יד השמונה, 90895, טלפון: 025942000, פקס 025343959, מייל: info@yadha8.co.il